3,9 "Synagogi szatana" - zob. Ap 2,9;

    "przyjdą... umiłowałem" - Iz 45,14; Iz 60,14; Iz 43,4.