2,9 Żydzi nienawróceni, prześladowcy pierwotnego Kościoła.