9,13 Mówi zapewne Bóg po wysłuchaniu modlitw Kościoła (por. Ap 8,3nn).