9,11 ABADDON - dosł.: "Zatracenie" - w ST synonim lub uosobienie Szeolu: Hi 26,6;

     Hi 28,22; Ps 88[87],12; Prz 15,11; APOLLYON = Niszczyciel.

     Wlg dodaje przekład Exterminans.