8,6-13 Symboliczne plagi wzorowane są na plagach egipskich (Wj 7,14-10,29).