8,5 Sens sceny: błagalne modlitwy uciśnionego Kościoła sprowadzają karę Bożą na świat.

    Por. Ez 10,2; Kpł 16,12.