8,3-5 Rodzaj płaskiej szufli do przenoszenia żaru z ołtarza na ołtarz

      por. Wj 27,3; Wj 38,3; 1 Krl 7,50).