7,4 "Izraelem Bożym" (Ga 6,16) jest Kościół powszechny Nowego Przymierza.

    Liczba symboliczna = mnóstwo(liczba pokoleń Izraela do kwadratu, mnożona przez tysiąc).