7,15 Symbol szczególnej obecności Boga wśród swego ludu

     (por. Wj 25,8; Lb 35,34; J 1,14). 7,16n Iz 49,10; Iz 25,8.