6,8 Koń trupio blady - Śmierć i Otchłań" - tu uosobienie krainy zmarłych;

    "mieczem... zwierzęta" - Ez 14,21.