6,12-17 Rysy obrazu zaczerpnięte z Iz 34,4; Iz 2,10.19; Oz 10,8; Jl 2,11;

        Jl 3,4; Am 8,9; por. Mt rozdz. 24 [->Mt 24,1].