5,6 Chrystus - Odkupiciel przedstawiony jako Baranek paschalny posiada Boskie przymioty;

    pełnię władzy ("rogi") i pełnię wiedzy ("oczy"). Wysyła On Ducha Świętego

    por. J 1,29.36; J 19,36; 1 Kor 5,7; Ap 1,4; Ap 4,5.