5,1 Symbol wyroków Bożych w sprawie losów świata. Por. Ap 3,5; Ap 10,2; Ez 2,9;

    Dn 12,4.9. Inni widzą w niej ST. "Księga" ma tu formę zwoju.