4,6 "Morze" - symbol odległości Stwórcy od stworzenia;

    "Zwierzęta" - wyobrażenia wzorowane na Iz 6,1; Ez 1,5nn; Ez 10,14.

    Są to aniołowie rządzący światem materii. Część tradycji upatruje

    w nich symbole czterech Ewangelistów.