4,5 Symbol Ducha Świętego, wzorowany na świeczniku przybytku

    (por. Ap 1,4)(Wj 25,37; Za 4,2).