4,2 Bóg - jak w wizjach ST (np. Iz 6,1; Ez 1,26; Dn 7,9).