3,8 Symbol możliwości apostolskiego głoszenia Ewangelii.

    Por. 1 Kor 16,9; 2 Kor 2,12; Kol 4,3.