3,7 "Filadelfia" - małe miasto w Lidii, nawiedzane trzęsieniami ziemi;

    "otwiera": - Symbol pełnej i wyłącznej władzy Chrystusa nad nowym por. Iz 22,22

    "domem Dawida" - Kościołem (por. Łk 1,33; Ef 1,22).