3,14 "Laodycea" - miasto we Frygii, słynące z bogactw, wyrobów wełnianych

     i środków leczniczych; "Amen" Chrystus urzeczywistnia w sobie proroctwa

     i poręcza wysłuchanie modlitw – por. Iz 65,16; 2 Kor 1,20. ;

     "Początek" - zarazem "zasada" - por. Kol 1,15n.