3,12 "Świątyni" - tj. Kościoła, tu i w wieczności;

     "Nowe Jeruzalem" - symbol Kościoła w kształcie ostatecznym lub w aspekcie mesjańskim. (por. Ap 21,2nn)