3,10 Apokalipsa określa tak tylko pogan jako wrogów Boga.