22,2 Aleja "drzew życia" - symbol utraconego raju (por. Rdz 2,9; Rdz 3,22nn),

     a przez odkupienie przywróconego ludziom życia łaski,

     która uzdrawia członków Kościoła. Por. Ez 47,7.12.