22,15 Zapewne aluzja do popełniających nadużycia seksualne (por. Pwt 23,18n).