22,1 Por. Ez 47,1-12; Jl 4,18; Za 14,8. Zapewne symbol Ducha Świętego,

     pochodzącego od Ojca i Syna.