21,9-22,15 Opis ten wzorowany na Iz 54,11-17; Ez 40,2; Ez 48,30-35

           ukazuje szczególny aspekt Kościoła jako Jeruzalem czasów mesjańskich,

           w odróżnieniu od poprzedniego dubletu Ap 21,1-4, ściśle niebiańskiego.