21,25 Symbol zupełnego bezpieczeństwa i gościnności. Por. Iz 60,11.