21,22 W zestawieniu z Ap 3,12; Ap 7,15 itd. okazuje się, że Boża obecność

      symbolizowana przez świątynię rozszerza się na całe Miasto Boże

      (por. Ez 48,35; Za 14,20; J 4,21nn; 1 Kor 3,16; Ef 2,21).

      Kult Boski odbiera również zmartwychwstały Chrystus (por. J 2,21).