21,19nn Por. Iz 54,11n; Tb 13,17. Nawiązanie do drogich kamieni z pektorału

        arcykapłana, reprezentujących pokolenia Izraela (Wj 28,17-21).