21,16 "Czworobok" - to symbol doskonałości; "dwanaście tysięcy"

      - symbol ogromu i powszechności.