21,15 W przeciwieństwie do Ap 11,1, a zgodnie z Ez 40,3.5; Za Ap 2,6 symboliczna

      ta czynność ma wykazać doskonałość dzieła Bożego, jakim jest Kościół.