21,14 Kościół w czasie i w wieczności jest apostolski

      (por. Mt 19,28; Ef 2,20; Ef 4,11).