21,12 Symbol powszechności Kościoła - Nowego Izraela (por. Ap 7,4).