21,1-8 Ukazuje się przemieniony wszechświat, a w nim Kościół w fazie ostatecznej

       jako Nowe Jeruzalem - przeciwieństwo Wielkiego Babilonu

       (por. Iz 65,17; Iz 66,22; Mt 19,28; Rz 8,19-23; 2 P 3,13).