20,9 Określenia Kościoła w fazie doczesnej nawiązują do lat wędrówki

     i do Jerozolimy, stolicy teokracji.