20,8 Na podstawie Ez 38,2 urobiony symbol potęg wrogich Izraelowi,

     tu zaś - Kościołowi.