20,5 Oznacza życie łaski. Por. Ez rozdz. 37 [->Ez 37,1].