20,11-15 Obraz powszechnego zmartwychwskrzeszenia i sądu ostatecznego wykazuje w

         dzisiejszym tekście brak porządku chronologicznego. Zob. Wstęp.