2,8 "Smyrna" - prastare, uroczo położone miasto, stolica biskupia św. Polikarpa zm. ok. 155);

    "Pierwszy i Ostatni": Chrystus określa siebie Boskim przymiotem z Iz 44,6.