2,7 "Duch" - Święty; "drzewo życia" to Chrystus jako źródło życia

    tu w Kościele i w niebie. (por. Rdz 2,9)