2,6 Sekta gnostycka głosząca nieskrępowaną swobodę obyczajów

    (por. Ap 2,15, a także Ap 2,14.20.24).