2,28 Jest nią sam Chrystus (por. Ap 22,16; 2 P 1,19) lub symbol władzy.