2,26n Obietnica udziału we władzy Mesjasza (por. Ps 2,8n).