2,24 Ślady gnozy: wiedza tajemna ma czynić ich odpornymi na zło moralne.