2,20 Imię symboliczne (brzmienie wg LXX) - nosiła je w ST żona Achaba, zwolenniczka

     kultów pogańskich (1 Krl 16,31; 2 Krl 9,22);

     "rozpustę": jak w ST (por. np. Jr 3,2-9) oznacza ona przede wszystkim

     niewierność wobec Boga. Mógł się z nią łączyć nierząd sakralny.