2,18 "Tiatyra" - przemysłowy ośrodek w Lidii (por. Dz 16,14).