2,17 "Manny...": por. Wj rozdz. 16 [->Wj 16,1]; J 6,31nn.

     Symbol życiodajnego pokarmu duchowego, a więc i Eucharystii;

     "kamyk": symbol dopuszczenia do królestwa Bożego;

     "imię nowe" (jak w Ap 3,12; Ap 19,12) pozostaje w związku z Iz 62,2; Iz 65,17; i

     oznacza nową osobowość.

     Związkowi z Chrystusem towarzyszy wzajemna znajomość nie do przekazania innym.