2,13 Aluzja do położenia na górze miasta, siedziby wielu kultów bałwochwalczych.