2,12 "Pergamon" - dawna stolica władców Mizji - Attalidów.