2,1 "Aniołowi": zob. Ap 1,20; "Efez": ówczesna stolica Azji Mniejszej.