19,7 Kościół triumfujący w ostatecznym swym kształcie. Por. Ap 21,2nn.